Selamat Datang PORTAL RASMI JABATAN TENAGA MANUSIA (JTM)   Click to listen highlighted text! Selamat Datang PORTAL RASMI JABATAN TENAGA MANUSIA (JTM) Powered By JTM
Kategori: Bahagian
Hit: 20347

BKT Chart

Objektif Bahagian Kawalan Teknikal

Bahagian  Bahagian Kawalan Teknikal terdiri daripada tiga (3) unit utama iaitu :-

 

 • Merancang Kalendar Aktiviti Unit Kurikulum;

 • Mengenalpasti dan Mengurus Lantikan AJK Kerja Pembangunan Kurikulum;

 • Merancang dan Mengurus Bengkel Pembangunan Kurikulum;

 • Mengurus Mesyuarat Jawatankuasa Pemandu Kurikulum;

 • Memantau Penggunaan Dan Pematuhan Silibus JTM.

 • Merancang dan mengurus Bengkel Penggubalan dan Validasi Soalan Peperiksaan Akhir ILJTM;

 • Mengurus Pelantikan Jawatankuasa Penasihat Teknikal (TAC);

 • Mengurus Pengagihan Soalan-Soalan Amali serta Bahan Guna habis Bagi Peperiksaan Akhir ILJTM;

 • Merancang dan mengurus Proses Cetakan Soalan Peperiksaan Akhir ILJTM;

 • Merancang dan mengurus Perlantikan Pegawai Pengesahan Luaran (Penilaian Kendiri) serta Membuat Penjadualan Penugasan PPL;

 • Merancang dan mengurus Mesyuarat Jawatankuasa Peperiksaan dan Persijilan;

 • Merancang dan mengurus Persijilan Pelajar;

 • Merancang dan mengurus Mesyuarat Rayuan Akademik Pelajar;

 • Merancang dan mengurus Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan (MKSP);

 • Merancang dan mengurus Persijilan ISO.

 • Menyelaras Kursus Jangka Pendek (KJP) ILJTM merangkumi kursus-kursus Modular, Customised, ICT dan Persijilan Professional;

 • Menyelaras Program Kerjasama Khas bersama Industri dan Agensi Pembiaya;

 • Menyelaras pelaksanaan dan persijilan Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA) JTM Dan ILJTM;

 • Menyelaras penglibatan JTM dalam Program Sepanjang Hayat (PSH) Di Bawah Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM);

 • Memantau dan mengumpul maklumat Training Cum Production (TCP) di ILJTM.

 • Mengurus, melaksana dan memantau aktiviti kerjasama industri dengan sektor awam dan swasta melalui Memorandum Persefahaman (MoU) dan kerjasama pintar ;

 • Merancang, melaksana dan menyelaras Pertandingan WorldSkills Belia (WSMB);

 • Merancang, melaksana dan menyelaras Pertandingan WorldSkills Pengajar/ MySkills;

 • Merancang, melaksana dan menyelaras Pertandingan Kreativiti dan Teknologi Inovasi (CITEC) JTM;

 • Merancang, melaksana dan menyelaras Pertandingan Robot (JTMRC/ Robocon);

 • Merancang, melaksana dan menyelaras Pertandingan Kemahiran Asean Skills (ASC).

Click to listen highlighted text! Powered By JTM